2020-01-05 08:58
FOTBOLLSSEKTIONEN - JALKAPALLO

Medlemsinfo inför säsongen 2020, jäsentiedote 2020 kaudelle

Verksamhetsåret 2019 förde med sig flera nya satsningar på juniorsidan som kunde genomföras resursmässigt iom att sektionen gjorde en satsning på en anställd träningchef, Stefan Strömborg (stefan.stromborg@pargasif.fi, tel 0405367020). Stefan var samtidigt tränare för herrarnas representationslag. Iom detta kunde vi även starta och satsa på tränarskolning ovh på många nya aktiviter på juniorsidan, knatteligakvällarna under utesäsongen och i PIF center under lördagarna på senhösten, samt återuppväckandet av ÅU cupen i början av juni. Dessa initiativ kommer sektionen att fortsätta med under 2020. Vi är glada över att Stefan har förlängt sitt kontrakt med sektionen för 2020-2021. Glädjande var även herrlagets fina prestation och avancemang till Tvåan för säsongen 2020!

För spelarnas utveckling är det till stor fördel att kunna spela året om i en egen fotbollshall samt på Piffens konstgräsplaner. Lika fina förhållande finns det inte på många andra orter i Finland. Vinterverksamheten för dock med sig ökade kostnader, men sektionen klarade av att täcka kostnaderna genom fina insatser i insamlingskampanjer (pappersförsäljning och Gutz). Piffen erbjuder en högklassig fotbollsverksamhet året om till en låg kostnad, avgifterna i Pargas är fortfarande lägst i regionen.

PIFens hemsidor är under uppdatering, och tyvärr är informationen på de nya sidorna ännu bristfällig. Sektionen hoppas att få sidorna uppdaterade inom de närmaste månaderna. Mycket information hittas i det nya MyClub medlemsregistret. Vi hoppas att alla medlemmar ser till att de egna kontaktuppgifterna i Myclub är korrekta, så att ni nås av all viktig information,

Sektionsavgifter 2020
Fotisförskolan (4-6 åringarna) 195 €/år (inkluderar gruppskadeförsäkring på miniminivå) undantagsvis i tre rater. I avgiften ingår en spelskorta värd 30 euro (1 skjorta/spelare under fotisförskoletiden)
Knatteåldern (spelaren spelar i eget lag) 260 €/år (inkluderar spelarlicens och gruppförsäkring på miniminivå)
D-A juniorer 400 €/år (inkluderar licens och gruppförsäkring för spelare under 16 år, specialträningar)
Sektionsavgiften betalas i två rater till fotbollssektionens konto. Första raten betalas i januari/februari. Andra raten betalas senast den 15.5.2020. Faktureringen sker via MyClub.
Sektionsavgiften täcker förutom licensen och försäkringen bl.a. hyran för träningshallar (PIF-Center, osv.), kostnader för konstgräsplanerna, ersättning åt dragare av specialgrupper (modellträningar, målvaktsträning), utbildning och utrustning för tränare och funktionärer, avgifter till distriktets serier, domaravgifter samt del av deltagaravgifter för distrikts- och landslagsaktiviteter.
Spelarens licens och försäkring registreras då första betalningen är utförd. Försäkringen är en billig gruppförsäkring på basnivå som täcker skador som sker inom sektionens verksamhet, övrigt försäkringsskydd ansvarar varje spelare för själv. Spelare 16 år och äldre bör själva försäkra sig privat eller via bollförbundet. Utöver sektionsavgiften brukar lagen uppbära separata avgifter för lagets spelutrustning och turneringsresor. PIF juniorfonden kan vid behov stöda spelare vars familjer har ekonomiska utmaningar.

För att balansera ekonomin och bidra till finansieringen av verksamheten har vi också kommit överens om följande:
Alla Piffens spelare deltar i sektionens försäljningsprojekt som ordnas för att hålla avgifterna låga i vår förening. Inom ramen för dessa projekt kan lagen också samla in pengar till egna ändamål, t.ex. till speldräkter eller turneringsresor. Intäkterna går oavkortat till laget då laget säljer mer än budgeterat. Vi informerar närmare om dessa projekt senare.
Ytterligare får lagen och spelarna, om de vill, sälja PIF Fotbollens säsongskort. För det får lagen en 50% provision.
Piffens representationslag (herrar och damer) ansvarar självständigt för sin ekonomi både vad gäller inkomster och utgifter

PIF fotbollens styrelse 2020
Petra Furu, Ordförande
Stefan Nyberg, Vice ordförande, ekonomiansvarig
Petra Mannström; Sekreterare, info
Matias Kinnunen, Planer och hallar, träningsturer
Catarina Hildén-Fjäder, Projekt
Kati Männikkö-Vuori, Damer
Anders Karlsson, Herrar
Lotta Liljeström, Bollförbundets kontakt

Anders Levin, Damtränare, flickjuniorer

Stefan Strömborg deltar i styrelsemötena utanför styrelsen.

Kontakt: petra.furu@gmail.com, tel 040-1822441

Styrelsen vill betona att det viktigaste är verksamheten för våra spelare i lagen och vad som händer på planen. Vi jobbar alla frivilligt för att göra det möjligt för våra spelare att utvecklas och ha roligt inom fotbollen. Ni får gärna höra av er till styrelsen om ni har önskemål eller synpunkter.


Toimintakauden 2019 aikana jalkapallojaosto panosti erityisesti junioritoimintaan palkkaamalla Stefan Strömborgin valmennuspäällikön rooliin (stefan.stromborg@pargasif.fi, tel 0405367020). Vuoden aikana pystyttin tämän takia panostamaan myös valmennuskoulutukseen sekä junioriopuolella moneen uuteen toimintaan, kuten esim. kesäkaudella sekä lauantaisin loppusyksystä PIF centerissä järjestettyihin nappulaliigailtoihin. ÅU cup herätettiin onnistuneesti henkiiin kesäkuussa. Nämä aloitteet saavat jatkoa 2020. Myös Stefan on sopinut jaoston kanssa jatkosta vuodelle 2020-2021. Ilahduttavaa oli myös miesten edustusjoukkueen hieno kausi ja nousu kakkoseen kaudelle 2020.

Pelaajillamme on suuri etu voida harjoitella jalkapalloa ympärivuotisesti jalkapallohallissa ja tekonurmikentällä. Vastaavan tasoisia harjoitusolosuhteita ei ole kovin monella paikkakunnalla Suomessa. Talviharjoittelu toi mukanaan huomattavia kustannuksia mutta jäsenten aktiivinen osallistuminen keräys/myyntikampanjoihin piti jaoston kulut kurissa. Piffen tarjoaa laadukasta jalkapallotoimintaa ympäri vuoden, toimintamaksut ovat Turun alueen alhaisimmat.

PIFenin verkkosivut ovat päivityksen alla, ja jaosto pahoittelee että sivujen sisältö on puutteellinen. Jaoston tavoite on että saamme sivut ajan tasalle kevättalven aikana. Paljon informaatiota löytyy myös uuden MyClub jäsenrekisterin kautta. Toivomme että jokainen jäsen tarkistaa ja ylläpitää omia tietojaan MyClubissa, jotta tiedotteet tulevat perille.

Jaostomaksut 2020
Jalkapalloeskari (4-6 ikäiset) 195 €/vuosi (sisältää minimitasoisen ryhmävakuutuksen), poikkeuksellisesti kolmessa erässä. Maksu sisältää yhden pelipaidan, arvo 30 euroa (1 pelipaita per pelaaja koko futiseskarin ajalle)
Nappulaikä, oma joukkue 260 €/vuosi (sisältää lisenssin sekä minimitason ryhmävakuutuksen)
D-A juniorit 400 €/vuosi (sisältää lisenssin, ryhmävakuutuksen alle 16 vuotiaille)

Jaoston kausimaksu maksetaan kahdessa osassa. Ensimmäinen erä tammi/helmikuun aikana ja toinen 15.5.2020 mennessä. Laskutus hoidetaan MyClubin kautta.
Jaoston kausimaksu kattaa lisenssin ja ryhmävakuutuksen lisäksi mm. hallivuokrat (PIF-Center, jne.), tekonurmikenttien kustannukset, erikoisvalmennuksen valmentajakorvaukset (malliharjoitukset ja maalivahtivalmennukset), valmentajien ja joukkueenjohtajien koulutukset ja varusteet, piirin sarjojen maksut, tuomarimaksut sekä osittain piirin tapahtumien osallistujamaksut. Pelaajan lisenssi ja vakuutus rekisteröidään vasta kun kausimaksun ensimmäinen osa on maksettu. Vakuutus on edullinen ryhmävakuutus, joka kattaa Piffenin jalkapallotoiminnan. Muun vakuutusturvan jokainen pelaaja hankkii ja maksaa itse. 16 vuotta tai vanhemmat pelaajat hankkivat vakuutuksen itse, joko yksityisesti tai palloliiton kautta. Jaostomaksun lisäksi joukkueet voivat periä erillisiä maksuja joukkueen pelivarustuksesta ja turnausmatkoista. PIF juniorisäätiö voi tarvittaessa auttaa pelaajia, joilla on taloudellisia haasteita.

Seuran talouden tasapainottamiseksi ja toiminnan varainhankintaa varten olemme sopineet ja jatkamme seuraavia käytäntöjä:
Kaikki Piffenin joukkueet ja pelaajat osallistuvat jaoston varainhankintaan, joiden avulla pystymme pitämään jaostomaksut alhaisina jatkossakin. Kyseisten hankkeiden avulla joukkueet voivat myös kerätä rahaa joukkueiden omiin tarpeisiin, esimerkiksi varustehankintoihin tai turnausmatkoihin. Näistä hankkeista informoidaan tarkemmin myöhemmin.
Lisäksi kaikki joukkueet voivat vapaaehtoisesti osallistua Jalkapallon kausikorttimyyntiin 50% provisiolla.
Piffenin edustusjoukkueet (miehet ja naiset) vastaavat itsenäisesti taloudestaan sekä tuloistaan ja menoistaan

PIF jalkapallon hallitus 2020

Petra Furu, Puheenjohtaja
Stefan Nyberg, Varapuheenjohtaja ja Talousvastaava
Petra Mannström, Info vastaava, sihteeri
Anders Levin; naisten valmentaja, tyttöjuniorit
Matias Kinnunen Kentät, hallit ja harjoitusvuorot

Catarina Hildén-Fjäder, projektit
Kati Männikkö-Vuori, naisten edustusjoukkue
Anders Karlsson, miesten edustusjoukkue
Lotta Liljeström, Palloliiton yhteyshenkilö
Stefan Strömborg osallistuu hallituksen kokouskiin hallituksen ulkopuolella.

Yhteyshenkilö: petra.furu@gmail.com, puh 040-1822441

Hallitus haluaa korostaa, että pelaajat ja toiminta jalkapallokentällä on toimintamme tärkein johtotähti. Teemme kaikki vapaaehtoistyötä, jotta Piffenin pelaajilla olisi mahdollisuus kehittyä. Ottakaa yhteyttä, jos teillä on toiveita tai näkemyksiä toiminnastamme.

Gott Nytt år/Hyvää uutta vuotta

Hallitus